Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Afwezigheden - medicatie op school

Wij rekenen op een regelmatige aanwezigheid van uw kleuter.  Het is van belang voor de continuïteit: wat we morgen doen, steunt op wat we vandaag leerden!  Bij afwezigheid: graag een seintje naar de school.  Medische attesten zijn niet verplicht.

Kinderen vanaf 6 jaar zijn wettelijk leerplichtig. Het is altijd fijn dat u dit mondeling meldt aan de directie, het secretariaat of de leerkracht.

Elke afwezigheid op school moet schriftelijk bevestigd worden aan de leerkracht.  Dit attest moet aan de leerkracht van uw kind onmiddellijk afgegeven worden op de eerste dag dat uw kind terug op school is. 

Indien er geen schriftelijke melding overhandigd wordt zijn we verplicht om de afwezigheid als onwettig te registreren.  De leerkracht houdt deze mededelingen ter inzage van de inspectie en de verificateur.

 

Afwezigheid wegens ziekte is pas een gewettigde afwezigheid mits voorlegging van:

  • een verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen, behalve als uw kind in het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte

Afwezigheidsbriefjes  Opgelet de volgorde van de afwezigheidsbriefjes respecteren !

 

Wanneer is een medisch attest door een arts verreist?

  • voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende schooldagen
  • voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat uw kind in het lopende schooljaar al vier maal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.

Consultaties (bv. bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

De leerkracht, noch de directeur van de school kunnen toelating geven om vroeger op vakantie te gaan of later terug te komen.

 

Medicatie toedienen op school

Op school mogen wij geen medicatie toedienen aan de kinderen.  Moet uw kind toch medicatie innemen, dan moet telkens het document “medicatie toedienen” afgegeven worden aan de juf of de meester.  Dit geldt voor alle geneesmiddelen ook voor die niet voorschrift verstrekt moet worden, evenals voor homeopathie!

Document "Medicatie toedienen"