Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Ouderraad

Bestuur

Voorzitter

   Shauni Bourgeois

Ondervoorzitter

  Helmut Loidts

Penningmeester

  Suzy Vande Wiele
Secretaris

  Dorien Wynant

Bestuursleden

   Alarcon Kevin, Bauwens An, Guns Bastijn, Hulsbosch Wendy
   Huysegoms Tom, Vermoesen Chanel, Platevoet Pieterjan, Van Dorpe Renaat,
   Braekman Annelies, Saerens Els, Bronselaer Sanne en Fatima Arbaoui.

De ouderraad en de school, een boeiend samenspel

De school speelt een belangrijke rol in de opvoeding van onze kinderen. Het is evident dat ouders daarbij niet kunnen en mogen aan de kant blijven staan. De ouderraad streeft er naar mensen samen te brengen, om te zorgen voor integratie van en voor dialoog tussen alle betrokkenen op school.

De ouderraad bevordert de samenwerking tussen ouders en school en werkt mee aan de verwezenlijking van de onderwijsdoelstellingen van de school, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Ouders hebben ook op school een actieve rol te vervullen: interesse tonen in wat er op school gebeurt, blijk geven van betrokkenheid; niet uitgaan van evidenties en dat met een gezonde en open kritische kijk.

De ouderraad wil daarin de stem van alle ouders horen en laten horen. Iedereen heeft een mening. Dikwijls heel verschillend. Maar het is belangrijk onze ervaringen uit ons privé- en beroepsleven in te brengen ten gunste van de school. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk voor het verder zetten van onze werkzaamheden.

Kortom alles draait om het welzijn van onze kinderen op de Sint-Antoniusschool. Zij moeten er zich goed voelen en graag naar school gaan.

Daarom is onze ouderraad veel meer dan een “feestcomité”, dat alleen maar recepties organiseert en meehelpt bij festiviteiten. De ouderraad wil er zijn voor alle ouders, ook voor degenen die om diverse redenen moeilijker bereikbaar zijn.

Dit kan enkel met uw steun. Door uw deelname, in welke vorm ook, kan u beslissen en meewerken aan talloze realisaties waar ook uw kind baat bij heeft.

 

Vergaderingen

De ouderraad komt op geregelde tijdstippen samen om de werking van de school te bespreken en te ondersteunen. De vergaderingen gaan door in de Opperstraat 32 1770 Liedekerke

telkens op de eerste donderdag van de maand.

 

sintantoniusouderraad@gmail.com