Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd voor alle schoolse activiteiten binnen en buiten de klas. De verzekering dekt de eigen ongevallen en de burgerlijke aansprakelijkheid (schade bij derden). De waarborg voor eigen ongevallen dekt alleen de lichamelijke schade. Kledij, schooltassen, fietsen… zijn niet verzekerd.
Indien uw kind op weg van of naar school schade (lichamelijk of materieel) berokkent aan derden, valt dit onder de aansprakelijkheid van de ouders! U doet u er goed aan zelf een polis burgerlijke aansprakelijkheid of een familiale verzekering te onderschrijven. De lichamelijke schade van het schoolkind valt onder de schoolverzekering.
 
VERZEKERINGSPAPIEREN
In geval van lichamelijke letsels laat je dit blad invullen door de geraadpleegde geneesheer.
Op dit blad worden alle medische kosten (kosten van dokter, ziekenhuis, apotheek, ...) vermeld.
 
 
Procedure :

 

Ouders raadplegen een arts en betalen de kosten van arts/ziekenhuis/ apotheker.
 

De directie/het secretariaat vult het eerste blad van het verzekeringsdocument in met de schoolgegevens, de leerlingengegevens en de omstandigheden van het ongeval.

 

De arts vult het geneeskundig getuigschrift in.
 

De ouders leggen alle onkosten voor aan het ziekenfonds en vragen een schriftelijk terugbetalingsbewijs

 

Vul de uitgavenstaat in.

Voor de kosten waarvoor de mutualiteit geen tussenkomst voorziet (vb apotheekkosten) dienen de ouders de daarvoor voorziene rubriek op de uitgavenstaat in te vullen.

Onderaan rechts noteren de ouders het rekeningnummer waarop de tussenkomst van de verzekering dient gestort te worden en plaatsen hun handtekening.
 

Alle formulieren worden aan de directie/secretariaat van de school afgegeven.

In bijlage voeg je alle de originele bewijsstukken (geen kopie’s). Ziekenhuisfactuur, terugbetalingsbewijs mutualiteit, …
 
De schoolverzekering verwerkt het dossier en stort de opleg van de verzorgingskosten op het door de ouders genoteerd rekeningnummer
 
Nuttige info > Schoolverzekering