Sint-Antoniusschool Liedekerke

Kleuter- en lagere school

Voor- en naschoolse opvang

 

De nood aan kinderopvang is groot; iets wat u als werkende ouder regelmatig vaststelt. Als school dragen we hiertoe ook ons steentje bij door de organisatie van voor- en naschoolse opvang. 


‘s Morgens vanaf 7.00 uur tot 8.00 uur en ‘s avonds tot 18.00 uur      

Op woensdagnamiddag tot 18.00 uur.


Per begonnen half uur wordt € 1.00 aangerekend voor kleuters en lagere schoolkinderen.

Deze prijs wordt in alle Liedekerkse scholen toegepast en is nodig om de loonkosten van de personeelsleden te financieren en de werking van de opvang te garanderen.

De scholen blijven jaarlijks fiscale attesten uitschrijven zodat deze kinderopvang u belastingvoordeel kan doen.  De attesten worden digitaal doorgestuurd naar het FOD Financiën.  

Wie ’s morgens vóór 08.00 uur aanwezig is in de school  en wie 15 minuten na het beëindigen van de
les nog niet afgehaald is, neemt automatisch deel aan de opvang.

De opvang vanaf 08.00 uur en de middagopvang wordt door de leerkrachten gratis uitgevoerd.

Kinderen die voor 8u en na 16u de school verlaten kunnen dit enkel via de Fabrieksstraat.

Om organisatorische redenen vragen wij uw kind in te schrijven voor de opvang (zie bijlage).

 

 


 

Nuttige info > Opvang voor en na